Award Jubilee tourney Zoltán Labai - 60 C 31.12.2002

Predbežný výsledok medzinárodnej skladateľskej súťaže dvojťažiek
"Jubilejný turnaj Zoltán Labai - 60" C 31.12.2002

Úvodom vyslovujem poďakovanie všetkým autorom a organizátorovi súťaže pánovi Alexandrovi Bálintovi, ktorí mi aj touto formou blahoželali k životnému jubileu. Zvlášť ďakujem pánovi Udovi Degenerovi za preskúšanie pôvodnosti vyznamenaných úloh a pánovi Jánovi Golhovi za spracovanie brožúrky s týmto výsledkom.
Obdržal som 60 očíslovaných úloh ( čo je symbolické ) bez uvedenia mien autorov. Na súťaži sa zúčastnilo 35 autorov zo 14 štátov:
Belgicko (1 autor-1 úloha), Česko (3-3), Fínsko (1-1), Holandsko (1-3), Izrael (1-0,5), Kanada (1-1), Maďarsko (2-5), Nemecko (2-3), Poľsko (1-1), Rumunsko (1-2), Rusko (8-15), Slovensko (6-14), Španielsko (1-2), Ukrajina (6-8,5).

Účastníci súťaže:
Michael Barth Nemecko 4*
Juraj Brabec Slovensko 21
Ivan Brjuchanov Ukrajina 18
Vladislav Buňka česko 1
Vasyl Ďačuk Ukrajina 28*,52*,53,54
Andrej Dikusarov Rusko 6,7,8
Jevgenij Fomičev Rusko 11
S. Fedorčenko Rusko 14
Ján Golha Slovensko 44,45
Alain Godbout Kanada 9
Cornelis Groeneveld Holandsko 10,27,30
Miroslav Henrych Česko 39
Stanislav Hudák Slovensko 31,32,33
Pavol Jankovič Slovensko 34
Stanislav Juříček Česko 23
Valerij Korenev Izrael 12*
Béla Majoros Maďarsko 35,36,37
Vasyl Markovcyj Ukrajina 28*,40,52*
Gregorij Markovskij Rusko 13,14*
Karol Mlynka Slovensko 5,46,47,60
Dieter Müller Nemecko 2,3,4*
Oleg Paradzinskij Nemecko 2,3,4*
József Pásztor Maďarsko 17,20
Alexander Pankratev Rusko 56,57,58,59
Efren Petite Španielsko 15,16
Jorma Pitkänen Fínsko 29
Wladyslaw Rosolak Poľsko 51
Ladislav Salai st. Slovensko 24,25,26
Marcel Segers Belgicko 43
Jegor Sergejevič Rusko 55
Nikolaj Subbota Ukrajina 12*
Vladimir Šumarin Rusko 38
Visa Teodor Rumunsko 41,42
Nikola Veliky Ukrajina 19
Viktor Želtuchov Rusko 48,49,50

Pre nekorektnosť a nepôvodnosť som vyradil nasledovné úlohy:

1 - duál: 1... Kxd4 2.De3#,Jfe6#
2 - predchodca: Hans Peter Rehm, zvláštna cena, Die Schwalbe 1972
5 - predchodca: Hans Peter Rehm, zvláštna cena, Die Schwalbe 1972
7 - duál: 1... Jc3 2.c4#,Je7#
11 - predchodca: Sándor Boros, Magyar Sakkfeladvány Tarsaság, 8.TT 1942
13 - vedľajšie riešenie: 1.Vh1 ! (2.Sg7#)
14 - predchodca: Anatolij Slesarenko, Die Schwalbe 6/1988
17 - predchodca: Juraj Brabec, 4.čestné uznanie, Probleemblad 1973
28 - predchodca: David Shire, 4.čestné uznanie, MT G. Schiller 1993-1994
30 - predchodca: Valerij Popov, zvláštne čestné uznanie, Šachmaty v SSSR 1987
37 - predchodca: Mircea Manolescu, 1.cena, Revista de Sah, 4/1956
38 - predchodca: Vladimir Želtonožko, pochvalná zmienka, Smena 8/1996
42 - neriešiteľnosť: 1... Df4+ !
43 - predchodca: Marcel Segers, Diagrammes, 4.pochvalná zmienka, 1-3/1991
52 - vedľajšie riešenie: 1.Df6 ! (2.Jg5#)
55 - predchodca: Anatolij Slesarenko, 3.cena, Šachová skladba 1988
56 - predchodca: Frederik Nanning. 1.cena, Il Due Mosse 9-10/1955
58 - predchodca: Alexandr Pankratev, L' Echiquier Belge, 2/2002

Po neľahkom rozhodovaní som vybral na vyznamenanie 13 skladieb.

Karol Mlynka
1. Prize

2#                         10+11
Zero position A: Jg2 -> f8
B: Se1 - > h2 C: Vh1 -> h5
A: 1.Jh7 ! ( 2.De4# X )
1... Vxd5 A 2.Vxd5#
1... Jf5 B 2.Dxf5#
1... dxe1D+ 2.Vxe1# Y
B: 1.Kxd2 ! ( 2.Ve1# Y )
1... Vxd5+ C 2.Vxd5#
1... Jf5 D 2.Dxf5#
1... Sh4 2.Sxf4# Z
C: 1.Sxd2 ! ( 2.Sxf4# Z )
1... Vxd5 E 2.Vxd5#
1... Jf5 F 2.Dxf5#
1... Vxf6 2.De4# X
A - uvoľnenie
B - zaclonenie
C - šachovanie
D - napadnutie
E - priviazanie
F - odviazanie
Karol Mlynka, č.46, Nulová pozícia je daňou za originálnu kombináciu trojfázovej dvojvariantovej zámeny obranných motívov(OM - 32 - 26) s cyklickou pseudo le-Grandovou témou. Výsledkom je odvážne zapojenie rôznych hrozieb do celkového obsahu skladby.
Vasyl Markovcyj
2. Prize

2#                         11+8
1.exd3 ? ( 2.Vh5# A, Sg3# B ) 1... Sxe3 ! a
1.Sf5 ? ( 2.Sg3# B, Jxd3# C ) 1... Sxb6 ! b
1.Vf4 ? ( 2.Jxd3# C, Vh5# A ) 1... Sc5 ! c
1.exd7 ! ( 2.De7# )
1... Sxe3 a 2.Jxd3# C ( 2.Vh5? A, Sg3? B )
1... Sxb6 b 2.Vh5# A ( 2.Sg3? B, Jxd3? C )
1... Sc5 c 2.Sg3# B ( 2.Jxd3? C, Vh5? A )
Vasyl Markovcyj, č.40, Harmonizujúce obranné ťahy Sd4 vytvárajú kvalitné cykly: Hanneliusovu tému, dvojité hrozby ako aj antiduál. Aj keď táto myšlienka už bola spracovaná (Efim Ruchlis, 1.cena, Šachmaty v SSSR 1969 - diagram A), predsa len táto úloha konštrukciou ako i voľným poľom pôsobí originálne svojou formou.
Vasyl Ďačuk
3. Prize

2#                         9+11
1.Sc3 ? ( 2.Db5# A , Dd5# B ) 1... Dg4 !
1... Vxc3 2.Dc5# C
1.Sd6 ? ( 2.Dd5# B , Dc5# C ) 1... g1D !
1... Dd4 2.Db5# A
1.Sb2 ! ( 2.Dc5# C , Db5# A )
1... Vxb4 2.Dd5# B )
Vasyl Ďačuk, č.53, Cyklická pseudo le-Grandova téma vyplýva z cyklu dvojitých hrozieb, ale ekonómia Sb1 v riešení je povážlivá (hrá jedine vo variante 1... Vc3). Na druhej strane kladom úlohy je, že maty nie sú pripravené pred úvodníkom.
Ján Golha
4. Prize

2#                         6+9
1.Sxe4 ? ( 2.Vd3# ) 1... Je1 !
1... Sxc5 A 2.Dxc5 #
1... Se2 B 2.Jxe2#
1... Jxe3 C 2.De5#
1.Se2 ! ( 2.Vd5# )
1... Sxc5 C 2.Dxc5#
1... Sxe2 A 2.Jxe2#
1... Jxe3 B 2.De5#
OM - 23 - 33 / 340
A - uvoľnenie poľa braním kameňa
B - napadnutie hrozbového poľa
C - branie hrozbového kameňa
Ján Golha, č. 44, Klasická Mlynkova téma OM - 23 - 33 / 340, no je to iba šiesta dvojťažka s uvedenou "zostavou" motívov. Žeby zámerne "slovenský" obsah v "českej" forme (bez bielych pešiakov) ?
Juraj Brabec
1. Honourable Mention

2#                         10+13
1.Vxf6 ? ( 2.Dd6# ) 1... Vc5 !
1... Sxf6 2.Sc7#
1... Vd5 2.Jc6#
1... Jf5 2.Vxf5#
1.Vxd4 ! ( 2.Dd6# )
1... Vd5 2.Vxd5#
1... Jf5 2.Jc6#
1... Jxd4 2.Sc7#
1... Kxd4 2.Dxc3#
Juraj Brabec, č.21, Nezvyklé dvojfázové zámeny v troch variantoch (Z - 23 - 44) zahŕňajú v sebe popri polorecipročnej zámene dvoch matov i Ruchlisovu tému.
Vasyl Ďačuk
2. Honourable Mention

2#                         9+8
1.Dd4 ? ( 2.Jd7# ) 1... Vxe5 !
1.Db2 ? ( 2.Jd7# ) 1... Jxe5 !
1.Dd8+ ? 1... Vbe7 !
1... Vee7 2.Vd6#
1... Je7 2.Vf2#
1.Sc3 ? ( 2.Jd7# ) 1... Vxc6 !
1... Vxe5 2.Dd6#
1... Jxe5 2.Df2#
1.Dc3 ! ( 2.Jd7# )
1... Vxe5 2.Vd6#
1... Jxe5 2.Vf2#
Z - 32 - 44
Vasyl Ďačuk, č.54, Kombinovaná trojfázová zámena dvoch matov a obrán (Z - 32 - 44). Aj táto myšlienka už bola spracovaná (Karl Hasenzahl, Schweizer Arbeiter-Schach-Journal, 10/1956 - diagram B), ale tu je rozšírená o šachujúcu zvodnosť ako i ďalšie tematické pokusy.
Ladislav Salai st.
3. Honourable Mention

2#                         7+12
1.Vd4+ ? A 1... cxd4 !
1... Ke5 2.Sxf4# B
1.Sxf4 ? B ( 2.Vxe3# C ) 1... f1J !
1... Sd2 2.Dh1#
1.Vxe3+ ? C 1... Kxe3 !
1... fxe3 2.Db1# D
1.Vd5 ? E ( 2.Db1# D ) 1... Je5 !
1... exd5 2.Sd3#
1.Db1 ! D ( 2.Vd5# E )
1... Ke5 2.Vxe3# C
1... Je5 2.Vd4# A
Ladislav Salai st., č.25, Originálna päťfázová úvodníková téma, kde sa zaujímavým spôsobom zamení úvodník, hrozba a maty po rôznych obranách. Výborný úvodník a krásne batériové maty v riešení. Dobrý dojem z úlohy naštrbuje však hrubé vyvrátenie zvodnosti a šachujúce zvodníky.
Efren Petite
4. Honourable Mention

2#                         14+7
1... Dxd4 2.exf3#
1... Dxf4 2.Jdc5#
1... Kxd4 2.Vb4#
1.Je6 ? ( 2.Dxe5# ) 1... Kd5 !
1... Dxd4 2.Jg5#
1... Dxf4 2.Jec5#
1.Jxf5 ! ( 2.Dxe5# )
1... Dxd4 2.Jg3#
1... Dxf4 2.Jd6#
1... Kxf5 2.Dxh7#
Efren Petite, č.16, Zagorujko v troch fázach so zámenou voľného poľa, pravda vo zvodnosti by bolo matové pokračovanie po ťahu kráľa mimoriadne vítané.
Dieter Müller & Michael Barth
1. Commendation

2#                         10+7
1... Jb4 2.Sc4#
1... Jxe6 2.c4#
1.Je4 ? ( 2.Dc6# ) 1... Jxe6 !
1... Jb4 2.Jf6#
1.Jc4 ? ( 2.Dc6# ) 1... Jb4 !
1... Jxe6 2.Jxe3#
1.Jdf5 ! ( 2.Dc6# )
1... Jb4 2.Vxe5#
1... Jxe6 2.Jxe3#
Dieter Müller & Michael Barth, č.4, Zámeny matov rozložené do štyroch fáz s "bielym samoprekážaním" k poľu c4 a výborným úvodníkom. Škoda, že sa opakuje mat Je3#.
Nikola Veliky
2. Commendation

2#                         13+8
1... Jd3~ 2.Dxc5#
1... f5 2.Se7#
1... Jc5~ 2.Vxd7#
1.Je5 ! tempo
1... Jd3~ 2.Jc4#
1... Jxe5 2.Dxc5#
1... f5 2.Jf7#
1... fxe5 2.Se7#
1... Jc5~ 2.Jc4#
Nikola Veliky, č.19, Ruchlis po úvodníku uvoľňujúcom pole. Hodnota skladby by sa paradoxne zvýšila, keby na e5 bol braný čierny pešiak (pretože by pred úvodníkom neexistoval nežiadúci ťah 1... Je5).
Ján Golha
3. Commendation

2#       B: Va8 <-> Kh8   7+10
A: 1.Vc8 ! ( 2.Vc5# )
1... Je4 A 2.Sxe4#
1... Jc7 B 2.Jxc7#
1... Dc3 + C 2.Jxc3#
B: 1.Vh4 ! ( 2.Vd4# )
1... Je4 B 2.Sxe4#
1... Jc7 + C 2.Jxc7#
1... Dc3 A 2.Jxc3#
OM - 23 - 33 / 469
A - napadnutie hrozbového poľa
B - zaclonenie línie hrozbového kameňa
C - šachovanie
Ján Golha, č.45, Originálny dvojníkový mechanizmus je ešte len šiestou úlohou zo slovenskej podskupiny OM - 23 - 33 / 469 (po Ackermanovi, Labaiovi, Dobákovi, Svetlíkovi a Svítekovi), pričom je prvou bez bielych pešiakov.
Alexandr Pankratev
4. Commendation

2#                         8+6
1... Se7 2.Sd4#
1... g5 2.Ve6#
1... Jd3~ 2.Dg3#
1… Jf4 2.Df6#
1.Je3 ! ( 2.Df6# )
1... Se7 2.Jc4#
1... g5 2.Jc6#
1... Kd4 2.Jc6#
1... Kd6 2.De7#
Alexandr Pankratev, č.57, Dvojfázová kombinovaná zámena s dobrým úvodníkom. Skladba je konštrukčne veľmi dobre zvládnutá.
Andrej Dikusarov
Special Commendation

2#                         10+6
1.dxc4 ! ( 2.cxb5# , c5# )
1... d5 2.cxd5#
1... Vg4 2.Dxg4#
1... Vg3 2.Dd2#
1... bxc4 2.Vxc4#
Andrej Dikusarov, č.6, Na záver sa mi ešte raz patrí poďakovať za toto symbolické ornamentálne blahoželanie k môjmu životnému jubileu.
Efim Ruchlis
Šachmaty v SSSR 1969
1. cena

2#                         11+11
Diagram - A
1.Jf4 ? ( 2.De6# A, Dc6# B ) 1... Vxe3 ! a
1.Je5 ? ( 2.Dc6# B, Dg4# C ) 1... Vxd2 ! b
1.Vd5 ? ( 2.Dg4# C, De6# A ) 1... Vxg2 ! c
1.Ja4 ! ( 2.Jc3# )
1... Vxe3 a 2.Dg4# C
1... Vxd2 b 2.De6# A
1... Vxg2 c 2.Dc6# B
Karl Hasenzahl
Schweizer Arbeiter-Schach-Journal
10/1956

2#                         5+5
Diagram - B
1... Vxg4 2.Dh2#
1... Sxg4 2.Ve5#
1.De3 ! ( 2.Dxh6# )
1... Vxg4 2.Vh2#
1... Sxg4 2.De5#
Pripomienky proti tomuto predbežnému výsledku zasielajte do 31.8.2003 na adresu: Alexander Bálint, Budovateľská 98, 941 07 Veľký Kýr

Veľký Kýr, máj 2003
Zoltán Labai
Medzinárodný rozhodca FIDE