Výsledok skladateľského turnaja štúdii za rok 2001-2002 Mat - 64

V letech 2001-2002 bylo v časopisu Mat64 publikováno pouhých 6 původních studií, což je pro soutěž na mezi přijatelnosti. Rád bych proto poděkoval autorům, že malou tiskovinu nepojali jako odbytiště "odpadu", ale zaslali vesměs práce svého solidního standardu. Tím soutěž nejen zachránili, ale učinili z ní příjemnou akci, kterou jsem rozhodl s potěšením. Z úvah jsem musel vyloučit skladbu č. 487 (Kekely), založenou na teoretické domněnce remízy VSxJJ. Několik let je totiž známo, že silnější strana pravidelně vyhraje. K ověření není třeba žádného speciálního softwaru, stačí se podívat na http://plan9.bell-labs.com/magic/eg/ /wkb4wrh1wbh7bkf6bnd8b5 Škoda ztraceného času autora! Pěšcovka č.524 G. Jostena má sice naprosto přesné řešení, chybí mi ale výraznější motiv. Zbylé zajímavé skladby jsem seřadil následovně:

Cena: Ladislav Salai jr.
Komplikovaný boj proti proměně Ph2 má zprvu výrazně silový charakter. O to více překvapí jeho náhlá transformace do vzájemné tempové situace. Je to ale skutečně tak, při mechanické hře bílého by černý střelec vykryl jak svého pěšce h5, tak i klíčová pole g2/f5 pro rozhodují koňský manévr. O náročnosti celé studie svědčí i závěrečná pozice, kterou autor lakonicky bez komentáře řešení končí. Ani pro zkušeného šachistu nejde totiž o úplně elementární záležitost, koneckonců Emil Richter považoval za přijatelné publikovat podobnou poziční skládačku jako zvláštní studii: Kb8 Jg4 Sf2 Vb1 - Kg2 Se4 Ph2, Večerní Praha, 1964 1.Vh1 Kxh1 2.Je3 Sb1 3.Kc7 Sd3 4.Kd6 Sb1 5.Ke5 Sd3 6.Kf4 Sb1 7.Kg3 Sd3 8.Jd1 Sc2 9.Jc3 Sd3 10.Sd4 Sc2 11.Kf2 Sd3 12.Sc5 Se2 13.Je4 Sd3 14.Jg3X. Šachové programy jsou v závěrečné pozici - a tím spíš i v celém průběhu řešení - zcela mimo.

Čestné uznání: Alexandr Pankratev & V.Kalašnikov
Úvodní pozice zdánlivě bez velkého napětí je jako vystřižená z partie. Hned v prvních tazích však autoři vykouzlili nečekanou patovou zápletku, zajímavý je i přesný vyhrávající manévr bílého krále.

Čestné uznání: Ľuboš Kekely
Oblíbený motiv autora s uzavřením dámy v rohu (viz Československý šach 11/2001) je obohacen novou příchutí. Bílý totiž tu "uzavřenou dámu" v hlavní variantě vůbec nesmí postavit, aby získal pro krále tempo napadením centrálního černého střelce. Nouzový úvodník však poněkud kazí dojem.

Pochvalná zmínka: Gerhard Josten
Autorovi se podařilo v superekonomické podobě syntetizovat několik známých výher V+J proti nově postavené dámě. Filozofie boje je ovšem poněkud zvrácená. Aktivní stranou je totiž černý - to on vymýšlí nové pokusy o výhru. Bílý je naopak zcela ve vleku událostí, dělá bez nutnosti hlubších úvah jediné tahy a nakonec je úspěšný. Takové situace jistě nastávají i v praktické hře, ale není to nic hezkého.

Emil Vlasák, Ústí nad Labem, 19. března.2003

Prípadná námietky proti korektnosti, resp. pôvodnosti vyznamenaných skladieb môžete posielať do 31.12.2003 na adresu Juraj Brabec, 811 02 Bratislava, Svetlá ul. č. 1.

Ladislav Salai jr.
486 Mat-64 č.2 6/2002
venované R. Tibenskému
Cena
Alexander Pankratev
V.Kalašnikov
242 Mat-64 č.15 3/2001
Čestné uznanie
+                       4 + 5
+                        5 + 3
1.Je2! (1.Jf1+? Kg1! =)
1... e5 2.Jf5 Kg2 3.Je3+!
(3.Jfg3? h2 4.Jh1 Kxh1! 5.Kg3
Sb5 6.Jc3 Kg1 7.Se3+ Kf1 =
3.Jeg3? h2 4.Je3+ Kg1 =)
3... Kf2 4.Jg3 h2 (4... Sd7 5.Jc2!
h2 6.Se3+ Kg2 7.Je1#)
5.Jh1+! (5.Kh3? Kg1 6.Jef5 h1D+
7.Jxh1 h4! (7... Kxh1? 8.Jg3+
Kg1 9.Se3#) =)
5... Kg1 6.Se1 Sg6! 7.Sg3!! (T)
(7.Sf2+? Kxh1 8.Kg3 Se4!
9.Kh3 Sd3! 10.Kh4
(10.Jg2 Sf1 =) 10... Sg6! =,
7.Kg3 Se4! 8.Sf2+ Kxh1 atď.)
7... Se8 (7... Kxh1 8.Sf2 Se8
9.Kg3 atď.) 8.Sf2+! Kxh1
9.Kg3 Sd7, Sc6 10.Jg2, Jf5 h4+
11.Jxh4 +-
1.Jf4 (1.Jg5? Kxg6 2.Je4 Sg2
3.Jg3 Sd5 4.Kc3 Sxb3 5.Kxb3
Kf6 =)
1... Sc4! 2.h5 Sg8 3.Ka4!!
(3.Kc3? Kg5 4.b4 (4.Jd3 Kxh5
5.Je5 Kg5 6.b4 Sd5 7.Kd4 Sg2
8.b5 Kf6 =) Kxf4 5.h6 gh 6.Kd4
Kf5 7.b5 Ke6 =) 3... Kg5 4.b4
Kxf4 5.h6! gh 6.b5 Ke5 7.b6
(7.Ka5? Kf6 8.b6 Sd5 -+)
7... Kd6 8.Kb5 (8.Ka5? Sc4
9.g7 Kd7 =)
8... Kd7 9.Ka6 Kc8 10.Ka7
Sd5 11.g7 +-
Ľuboš Kekely
317 Mat-64 č.19 7/2001
Čestné uznanie
Gerhard Josten
485 Mat-64 č.2 6/2002
Pochvalná zmienka
+                     6 + 7
+                     3 + 3
1.fg! (1.h8D+? Sg8 2.fg Jd4
3.e3 Je2 4.Kb7 Jxg3 5.Kc6
Jxh5 6.Kc5 f4 -+)
1... Jd4+ 2.Kb8! (2.Ka7? Jxe2
3.Kb6 Jxg3 4.Kc5 Sg8 5.Kd4
Jxh5 6.Ke5 Jf6 7.h8D Jd5 8.Kxf5
Je7+ 9.Kg4 Jxg6 -+) 2... Jxe2
3.Kc7 Jxg3 4.Kd6 Sg8 5.Ke5 f4!
(5... Jxh5 6.Kxf5 Jf6 7.h8D Jd5
8.Kg4 Je7 9.Kh5 =) 6.Kxf4 Sxh7
7.gh g5+ 8.hg! (8.Kxg3? Kg7 -+)
8... Jh5+ 9.Kg4 Jf6+ 10.Kf5 Kg7
11.h8D+! Kxh8 12.Kxf6 =
1.h7 (1.b7? Jf6 -+)
1... Vh3 2.Kg7 (2.b7? Vxh7
3.b8D Vh8+ +- ) 2... Jd6 3.b7
(3.h8D? Jf5+ 4.Kg8 Je7+ 5.Kg7
Vg3+ 6.Kh7 Kf7 -+) 3... Je8+
(3... Jf5+ 4.Kg6 Vg3+ 5.Kh5 Vb3
6.Kg6 =) 4.Kg6 (4.Kg8 Jf6+
5.Kg7 Vxh7+ -+) 4... Vg3+
5.Kh5 (5.Kh6 Kf5 -+) 5... Jg7+
6.Kh4 (6.Kh6? Kf6 -+) 6... Jf5+
7.Kh5 Vb3 8.Kg6 (8.h8D?
Vh3+ -+) 8... Je7+ (8... Jd6
9.h8D Vg3+ 10.Kh7 =) 9.Kg7
(9.Kg5 Vb5+ 10.Kh6 Kf7 11.h8D
Jg8+ 12.Dxg8+ Kxg8 -+)
9... Vg3+ 10.Kh6 (10.Kf8 Jg6+
11.Ke8 Vb3 -+) =.