Výsledok skladateľského turnaja štúdii za rok 2000 Mat-64

 

Dostal som 6 originálov štúdií k rozhodnutiu. Dve štúdie sú nekorektné. Autor P. Rossi

( 3/47 ) stroskotal už na úvodníku. Ide i 1.Dd1 a tento ťah uprednostil PC Maircus 7.32

a tým označil autorovo 1.Ve3 ako vedľajšie riešenie. Taktiež skladateľ A. Selivanov (10/165 )

má duál. Miesto 4.Kb5 stačí 4.Kd7 kf4 5.Ke8. Hlinka ( 2/26 ) a Husák ( 1/9 ) , i keď štúdie sú kva-

litné , bohužial použili dosť obohrané motívy a to v značnom počte. Preto udeľujem len dve

vyznamenania a to v poradí:

 

Ladislav Salai jr.

65 Mat-64 2000

Cena

Ľuboš Kekely

83 Mat-64

Čestné uznanie

+                                                              5 + 8

=                                                              3 + 4

Výborný dejový obsah s dvoma roz-

dielnymi variantmi. Prioritné je vzájom-

né striedanie iniciatívy až na hranici ko-

rektnosti. Bez pomoci počítača a maxi-

málneho preverovania, by som rozhod-

ne stopercentnú istotu nemal. Pre

praktického hráča veľmi poučná štúdia.

 

1.Jc1! (1.Kxh4? c1D! 2.Jxc1 Kf6 3.Ja2 c4

4.Jc1 c2 5.g5+ Kf5 6.h6 Kg6 7.Kg4 f6

8.gxf6 Kxf6 9.Kh5 Kf7 10.Kg5 Kg8 11.Kg6

Kh8 12.h7 d3 13.exd3 d4!! 14.Kh6 cxd3

15.Jxd3 c1D+ 16.Jxc1 d3 17.Jxd3=)  

1.... Kf6 2.Kxh4 3.c4 g5+ 4. h6 Kg6 5.Kg4

f6 6.gf Kxf6 7.Kh5 I.: 7.... d3 8.exd3 cxd3 

9.Jxd3 d4 10.Jc1 d3! 11.Jxd3 Kf7 12.Kg5

Kg8 13.Kg6 Kh8 14.Je5! c1D 15.Jf7+ Kg8

16.h7+ Kf8 17.h8D+ Ke7 18.Dd8+ Ke6

19.Dd6# II.: 7.... Kf7  8.Kg5 Kf8! 9.Kf6!

(9.Kg6 Kg8 10.h7+ Kh8 11.Kh6 d3 12.exd3

cxd3 13.Jxd3 d4! 14.Je5?? c1D+!)

9.... Kg8 10.Kg6 Kh8 11.h7 d3 12.exd3

cxd3 (12.... d4 13.dc! d3 14.Jxd3 c1D

15.Jxc1 c2  16.Kf6 + - ) 13.Jxd3 c1D!

(13.... d4 14.Je5 c1D 15.Jf7#) 14.Jxc1 c2

15.Jd3 c1D!  16.Jxc1 d4 17.Je2! (17.Jd3=)

17.... d3 18.Jf4 d2 19.Kh6 d1D 20.Jg6#.

Skvelá miniatúrka definujúca, že každé

pravidlo má výnimku. Počítače dokázali,

že jazdec proti dvom strelcom prehrá-

va. Táto štúdia, ktorú by som doporučo-

val publikovať do všetkých učebníc o

koncovkách, dokazuje, že výnimky

existujú. Skvelá práca!

 

1.Jf4+! (1.Jxh4+? Kf2  - +) 1.... Kg3

2.Jxh3 Sh7! (2.... Sa2 3.Jc3 =, 2.... Se6

3.Jg1 Kg2 4.Jd2 Kxg1 5.Jf3+ =, 2.... Sc4

3.Jg1 Kg2 4.Jd2 =) 3.Jd2 Kxh3 4.Jf3 Sd8

(4. ... Sf2 5.Jg5+ =) 5.Ke8 Sf6 6.Kf7 Sd8

7.Ke8 =.

 

Jan Ševčík , Olomouc 5.8.2001

Prípadné námietky proti tomuto predbežnému výsledku podávajte do 31.1.2002 na adresu L. Salaia jr.