Výsledok skladateľského turnaja samomatov za rok 2002 Mat - 64

V súťaži konkurovalo 7 samomatov dvoj- až osemťahových, z ktorých som vybral na vyznamenanie tieto:

1.-2. cena: Jozef Havran
Recipročná zámena druhých ťahov bieleho s jednotnou motiváciou obranných motívov čierneho v 1.ťahu. Po úvodníku 1.Dd2, v ktorom biela dáma pokryje pole f2, hrozí 2.Sg5+ Kg3 a po 3.Vh3+ je čierny Se6 nútený zmatovať b.Kf6 odťažným matom (batéria Vd6-Se6). Čierny sa bráni vykonaniu tejto hrozby odviazaním b.Ve5. Na to však paradoxne nasledujú v obrátenom poradí ťahy 2.Vg5 a 2.Vf5+ s batériovými matmi po horizontále d6-e6, resp. po diagonále a1-f6. Sympatický novostrategický trojťahový samomat s plnohodnotnou dvojťahovou hrozbou.

1.-2. cena: Andrej Selivanov
Pekná analogická hra v obidvoch variantoch tohto mnohoťahového samomatu. Pochod bieleho kráľa do kúta na polia h8 a a1 sa skončí v ôsmom ťahu záverečným "zugzwangom". Čierny je pritom donútený matovať bieleho kráľa ťahom svojej veže na h4, resp. na f1. Elegantná a vzdušná konštrukcia, modelové maty. Škoda, že biela Vg8 je nevyužitá v hre po 1... a5.

Čestné uznanie: Miroslav Henrych
Jednotná hra v obidvoch variantoch - odviazanie čiernych jazdcov na poliach f4 a e5 s ich nasledujúcim vynúteným "privedením" na matujúce polia c2 a d5. V matujúcich ťahoch sa pritom využijú škodlivé motívy otvorenia línie c2-f5 v 1. hre a prerušenia línie a5-d5 v 2. hre. Variant po 1... exf3 je navyše zakončený modelovým matom. Pekný štvoťahový samomat.

Pochvalná zmienka: Karol Mynka
Zámena témy v dvojťahovom samomate. "Koloskok" č.Jd6 v pozícii A sa zmení na "všepremenu" č.Pc2. Dobré využitie bieleho a čierneho materiálu.

Stanislav Vokál, Košice 30.VI.2003

Prípadná námietky proti korektnosti, resp. pôvodnosti vyznamenaných skladieb môžete posielať do 31.12.2003 na adresu Juraj Brabec, 811 02 Bratislava, Svetlá ul. č. 1.

Jozef Havran
528 Mat-64 č.4 12/2002
1.-2. cena
Andrej Selivanov
457 Mat-64 č.1 3/2002
1.-2. cena
s3#                       12 + 14
s8#                        11 + 4
1... b2 2.Vf5+ A gxf5
3.Jf1+ bxc1D#
1... c3 2.Vg5 B ~
3.Vg4+ Sxg4#
1.Dd2!
(2.Sg5+ Kg3 3.Vh3+ Sxh3#)
1... b2 2.Vg5 B ~
3.Vg4+ Sxg4#
1... c3 2.Vf5+ A gxf5
3.Jf1+ cxd2#
1.Ke4! (T)
1... a6 2.Kf5! a5 3.Kg6 a4
4.Kh7 a3 5.Jf2+ Kh2 6.Dg3+
Vxg3 7.Vh4+ Vh3 8.Kh8 Vxh4#
1... a5 2.Kd3! a4 3.Kc2 a3
4.Sc6 dxc6 5.Kb1 c5 6.Ka1
cxd4 7.Df1+ Vg1 8.Jxd4 Vxf1#
Miroslav Henrych
456 Mat-64 č.1 3/2002
Čestné uznanie
Karol Mlynka
454 Mat-64 č.1 3/2002
Pochvalná zmienka
s4#                     12 + 5
s2#      B: Kc1 -> d4      10 + 9
1.Va5! (T)
1... exf3 2.De6+ Jxe6 3.Jd4+
Jxd4 4.Sc2+ Jxc2#
1... c5 2.Sd7+ Jxd7 3.Df7+
Jf6 4.Dd5+ Jxd5#
A)
1.Df3! (T)
1... Jxc4, Jb5, Jb7, Jc8, Je8,
Jf7, Jf5, Je4 2.Sxc4, cb, Jxb7,
Vxc8, Vxe8, Vxf7, Vxf5, Jxe4
b2#
B)
1.Vd8! (T)
1... c1D, c1V, c1S, c1J
2.De4+, De4+, Db2+, Jxb3+
Sxe4, Sxe4, Sxb2, Jxb3#