Výsledok skladateľského turnaja samomatov za rok 2001 Mat - 64

Od usporiadateľa som obdržal na posúdenie 11 úloh. Na vyznamenanie okrem nižšie uvedených ašpirovala aj 244 J. Gordiana, bohužiaľ, našiel som predchodcu: Armin Geister & Daniel Papack, 1. čest. uznanie Israel Ring Tourney 1991, Kd8, Da3, Vc5, Sb7, h2, Je5, g5, Pb5, c4 - Kd6, Vh8, h4, Sg8, Ja2, Pe7, h7, d4, c3 - (9+9), S2#, 1.Sg1? (2.Jef7+ A Sxf7#). 1… Vf4! a, 1.Da7? (2.Vd5+ B Sxd5#), 1… Jb4! b, 1.Sc8! (2.Jgf7+ Sxf7#), 1… Vf4 a 2.Jef7+ A Sxf7#, 1… Jb4 b 2.Vd5+ B Sxd5#. Šesť vyznamenaných prác uvádzam v gradujúcom poradí, od (podľa mňa) slabších k najlepším. Celková úroveň turnaja nebola vysoká, ale vzhľadom k veľkosti a (ne)známosti rubriky uspokojivá.

2. pochvalná zmienka: Zoltán Labai, 4/264
Maximálne zmnoženie evakuácie štvrtého radu, na ktorom sa vykoná matujúci ťah. Dve brania mimochodom, obete, ale aj nepekná pozícia.

1. pochvalná zmienka: Jevgenij Fomičov & Jiří Jelínek, 6/298
Tri modelové maty, z toho dva tvoria statické echo. To je štandard českej školy. Nemôžem s autormi súhlasiť, že v úlohe je spracovaná formálna téma Pickaninny, pretože po 1...f6 a 1...fg by v nej vychádzalo to isté pokračovanie, čo je závažný nedostatok.

Čestné uznanie: Zdeněk Libiš, 7/321 (č.491)
Sympatický manéver s dvoma výmenami miest bielych figúr S<->V.

Zvláštne čestné uznanie: Dieter Müller & Alexandr Pankratev, 3/248
V troch variantoch sa rozohráva rovnaká strategická náplň: šach s prekrytím bielej línie, tvorba Siersovej batérie a jej štandardné použitie. Štvrtý variant mení záver hrozby. Lenže... úvodník berie voľné pole! Úplne chápem ťažkosti autorov s nájdením vhodného úvodníka, nebezpečenstvo vedľajších riešení je zväčšené nepríjemným faktom, že hrozí aj 2.Jd7+ Kf5 3.Jf8+ Kf6 4.Jxh7+ Dxh7#, preto alternatívny úvodník musí pripravovať nielen krátku hrozbu, ale aj toto pokračovanie. Čo takto namiesto voľného poľa brať čierneho pešiaka vo verzii De2->c4, Ve3->e4, Pd4->g6, Vh2->h1, Pg2->c3, +čPf7? Obsah sa mierne zmení na 1.gf! 1… Vd1 (hr.) 2.Dc6+ Vd6 3.Dxd6+ Kxf7 4.Dg6+ hg#, 1… Dh6 2.Dc6+ Kxf7 3.Vf8+ Kxf8 4.Df6+ Dxf6#, 1… Dh5 2.Jd7+ Kf5 3.Jf8+ Kf6 4.Jxh7+ Dxh7#, 1… h6 2.Se5+ Ke7 3.Sf4+ Kf6 4.Sxg5+ hg#, 1…h5 2.Jd5+ Kxf7 3.Jf4+ Kf6 4.Jxh5+ Dxh5# a ako bonus pribudne zdanlivá hra so zámenou a ďalším modelovým matom 1… Dh6 2.De6+ fe 3.Vxe6+ Kf5 4.Vf8+ Dxf8#.

II. cena: Jiří Jelínek, 10/387
Šachujúci úvodník je slabou premenou a vynucuje si priviazanie jedného z čiernych strelcov. Potom nasleduje likvidácia druhého a vymodelovanie matovej siete, záver je farebne echový. Až na stĺpik pešiakov na h-stĺpci ma konštrukcia kladne oslovila.

I. cena: Andrej Selivanov & Alexandr Ažusin, 10/386
Tri jednotné varianty začínajú obranami Jb8 a končia modelovými matmi týmto jazdcom bielemu Kb1. Vynikajúce zvládnutie zdanlivo úplne voľnej čiernej figúry, akási variácia na tému "jazdec na okraji šachovnice je na hanbu", v tomto prípade čiernemu.

Juraj Lörinc, Bratislava 24.3.2002

Námietky proti tomuto predběžnému výsledku podávajte do 31.12 2002 na adresu Ladislav Salai jr., Kernova 6, 036 01 Martin, Slovensko.

Zoltán Labai
264 Mat-64 č.16 4/2001
2. pochvalná zmienka
Jevgenij Fomičov
Jiří Jelínek
298 Mat-64 č.18 6/2001
1. pochvalná zmienka
s7#                       13 + 10
s4#                        11 + 7
1.Kg4!
1... Vxb4 2.Dxb4 Va4
3.Vd5+ exd5 4.d4+ cxd4
5.Ve4+ dxe4 6.f4+ exf4
7.Df4+ Vxf4#
2... c3 3.dxc3 Va4
4.Vd5+ exd5 5.Ve4+ dxe4
6.f4+ exf4 7.Df4+ Vxf4#
1.Jc6!
1. ... f6, fxg6 2.De6+ Se5
3.Dg4+ Sf4 4.Jd2+ cxd2#
1... gxh6 2.De6+! fxe6
3.Ve5+! Sxe5 4.Jxc3+ Sxc3#
2... Se5 3.Dg4+ Sf4
4.Jd2+ cxd2#
1... f5! 2.Se3! f4
3.g4! fxe3 4.Vf5 exf2#
Zdeněk Libiš
321 Mat-64 č.19 7/2001
Čestné uznanie
Dieter Müller
Alexandr Pankratev
248 Mat-64 č.15 3/2001
Zvláštne čestné uznanie
s11#                     8 + 4
s4#                          8 + 8
1.Sf3 h5 2.Ve2 Vh4 3.Sf2 h3
4.Vg4+ Kh2 5.e5 fe 6.Sd5 e4
7.Vexe4 Kh1 8.Ve1+ Kh2
9.Vge4 Kh1 10.V4e2+ Kh2
11.Sg2 hxg2#
1.Dc4!
(2.Dc6+ Kf7 3.Dg6+ hxg6#)
1... Dh6 2.Dc6+ Kf7
3.Vf8+ Kxf8 4.Df6+ Dxf6#
1... Dh5 2.Jd7+ Kf5
3.Jf8+ Kf6 4.Jxh7+ Dxh7#
1... h6 2.Se5+ Ke7
3.Sf4+ Kf6 4.Sxg5+ hxg5#
1... h5 2.Jd5+ Kf7
3.Jf4+ Kf6 4.Jxh5+ Dxh5#
Jiří Jelínek
387 Mat-64 č.22 10/2001
2. cena
Andrej Selivanov
Alexandr Ažusin
386 Mat-64 č.22 10/2001
1. cena
s6#                        13 + 8
s6#                        12 + 5
1.e8D+ Se5 2.hxg4 h3
3.Kb4 b5 4.Va5 a6
5.Dh1+ Kxf4 6.Sd6 Sxd6#
1... Se6 2.Shxg7 h5!
3.Sh6 Ke5 4.Sb4 Ke4
5.Jxc4+ Kf5 6.Dd7 Sxd7#
1.Vaa6!
1... Jxa6 2.Dg5+! Jc5
3.Je2 Ka5 4.Dd8+! Kb5
5.a4+ Jxa4 6.Jc3+ Jxc3#
1... Jc6 2.Da5+! Jxa5
3.Sf1+ Jc4 4.Sf4! h3
5.Vab6+ Ka5 6.Sd2+ Jxd2#
1... Jd7 2.Vab6+! Jxb6
3.b8D! Ka6 4.Dc7 Kb5
5.Dc4+! Jxc4 6.Ja3+ Jxa3#