Výsledok skladateľského turnaja samomatov za rok 2000 Mat – 64

 

V roku 2000 bolo uverejnených 16 originálnych  samomatov. Po vyradení nekorektného č. 50

z Mat-64 / 3 zostalo k posúdeniu 15 rozmanitých samomatov. Rozmanitých nielen dĺžkou rie-

šenia, ale aj štýlom.

 

Zdeněk Libiš , Sychotín 21.3.2001

  

Andrej Selivanov & Valerij Kirillov

185 Mat-64 2000

1. cena

Sergej Smotrov

70 Mat-64 2000

2. cena

s4#                                                        9 + 11

s17#                                                        6 + 8

Riešiteľsky zaujímavá práca. Často

spracovávaná téma je tu obohatená

pekným variantom po 1.... Vg2. Maty vy-

chádzajú na poliach d1 , d2 , d3. Vo

dvoch variantoch je návrat bielej figúry.

1.Ve5 ! hr.2.Vc2+ Kb3 3.Se6+ Kxa4 4.Va2+

Vxd1#

1.... f1S 2.Vc5+ Kb4 3.Vd5+ Kc4 4.Dd3+

Sxd3#

1.... f1J 2.Dc2+ Kd4 3.Vd5+ Ke3 4.Dd2+

Jxd2#

1.... Vg2 ! 2.Df1+ Kd4 3.Se6 ! Vg1 4.Dd1+

Vxd1# , 2.... Kb3 3.Ve4 ! Vg1 4.Dd1+ Vd1#

Logicky skomponovaný samomat.

Úžasné, ako jednoducho vyjde celý me-

chanizmus, keď biely vtipným manév-

rovaním dosiahne premiestnenie bie-

leho strelca na pole e7. Všetko sa na-

koniec vráti do pozície diagramu okrem

bieleho strelca.

1.Jd3+? Kd4 ! 2.Jc1 + Ke5 3.Dg5 Kd4 4. ?

1.Dg5+ ! Kd4  2.Jf5+ Ke5 3.Jg3+ Kd4

4.Dd2+ Ke5 5.Jd3+ ! Kd4 6.Jc1 Ke5 7.Dg5+

Kd4 8.Sc5+ Kc3 9.Se7+ ! Kd4 10.Dd2+ Ke5

11.Jd3+ Kd4 12.Jf2+ Ke5 13.Dg5+ Kd4 14.

Jf5+! Ke5 15.Jd6+ Kd4 16.Dd2+ Ke5 17.

Sf6+ Dxf6#     

Jurij Gordian & Gennadij Kozjura

138 Mat-64 2000

3. cena

Juraj Lörinc

12 Mat-64 2000

1. čestné uznanie

s3#                                                        14 + 4

s2#                                                        9 + 15

Pickaniny v mate a naviac v modelovom

mate, ma nadchlo. Napriek tomu som

nemal odvahu umiestniť skladbu

vyššie.

1.Jc2 tempo !

1.... Kxd6 2.c8J+ Ke5 3.h8S+ f6#

1.... cxd5 2.Df4+ Ke6 3.Sh3+ f5#

1.... c5 2.Ve3+ Kxd6 3.Ve6+ fxe6#

1.... Sd7 2.Sf4+ Kf6 3.Dg6+ fxg6#

Le Grandova téma v samomate.

1.Ve7 ? (2.De8+A , Dd3+B Sxe8# , Jxd3#)

1.... Sxg3 ! a

1.Vh8 ? (2.De8+ A Sxe8#)

1.... Sxg3 a 2.Dd3+ B Jxd3#

1.... Vb5 !

1.Vf8 ! (2.Dd3+ B Jxd3#)

1.... Sxg3 a 2.De8+ A Sxe8#

 

Ladislav Salai jr. & Stanislav Vokál

124 Mat-64 2000

2. čestné uznanie

Zoltán Labai & Alexander Fica

125 Mat-64 2000

3. čestné uznanie

s2#                                                        10 + 8

s6#                                                        13 + 4

Trojfázová zámena po 1.... Je5.

1.Vh5 ? ( 2.Vd4+ A Sxd4# )

1.... Jxe5 a 2.Dd1+ B 2.Sxd4#

1.... f5 !

1.Sg7 ? ( 2.Vd4+ A Sxd4# )

1.... Je5 a 2.Db5+ C Sc5#

(1.... Kd6 2.Dd1+ Sxd4#)

1.Vhh4 ! ( 2.Dd1+ B , Db5+ C Sd4#,Sc5# )

1.... Jxe5 a 2.Vd4 A Sxd4#   

Statické echo v českom samomate.

Symetrické maty sú dosiahnuté rôz-

nym spôsobom.

1.Jb4 ! tempo

1.... g5 2.Jg6 g4 3.Ve5 g3 , gxh3 4.Vf8

g2 , h2 5.Vd5+ Ke3 6.Sc1+ Vxc1#

1.... gxh5 2.Jfd5 h4 3.Dg7+ Vf6 4.Da7+ Vb6

5.Jc6+ Kc5 6.Sa3+ Vxa3# 

 

Vladislav Buňka

49 Mat-64 2000

1. pochvalná zmienka

Eugeniusz Iwanow

28 Mat-64 2000

2. pochvalná zmienka

s4#                                                        13 + 7

s4#                                                        11 + 4

Zase dva symetrické modelové maty.

1.Sc7 ! ( 2.Vb8+ ... )

1.... g4 2.Vb8+ Sd8 3.Vxd8 Ke7 4.Dd6+

Jxd6#

1.... Sxg3 2.Ve3+ Se5 3.g4 Ke7 4.Vxe5+

Jxe5#

Keby nebolo samomatu J. Luňáčka a

Z. Libiša , 5.č.u. Rusek MT 1998, tak by

táto skladba skončila lepšie.

1.Jb5 ? Sh4 !

1.Jf5 ! ( 2.Dxd4+ Sxd4 3.Vc3+ Sxc3+ 4.b4

Sxb4# )

1.... Se1+ 2.Vc3+ dxc3 3.Dxc3+ Sxc3+

4.b4+ Sxb4#

1.... Sg3 2.Sd6+ Sxd6 3.Vc7+ Sxc7+ 4.Db6+

Sxb6#

1.... Sh4 2.De7+ Sxe7 3.Sd6+ Sxd6 4.Vc7

Sxc7#