Výsledok skladateľského turnaja mnohoťažiek za rok 2001-2002 Mat - 64

Na tejto medzinárodnej súťaži sa zúčastnilo deväť mnohoťažiek pomerne dobrej úrovne.

1.cena - Ralf Krätschmer
Hlavný plán 1.Jd4? nevychádza pre mat bielemu. Preto biely musí z tohto dôvodu v rámci hlavného plánu zabezpečiť najprv zrušenie matovej siete vlastného kráľa a až potom uskutočniť hlavný plán s matovým útokom na čierneho kráľa. Ucelená logická skladba avšak s konštrukčnými ústupkami.

2.cena - Ivan Skoba & Josef Křivohlávek
Pekná česká úloha s piatimi modelovými matmi a tichou hrozbou. Kladom úlohy je, že maty sú rôznorodé, ale variant 1... Jd4 je umelo dotiahnutý do 5. ťahu.

1.čestné uznanie - Alexandr Pankratev & Efren Petite
Totálny cyklus 2., 3. a 4. ťahov bieleho v hrozbe a po dvoch tematických obranách, ale bez hlbšej strategickej myšlienky. Transformácia zámeny funkcie ťahov z trojťažky do mnohoťažky.

2.čestné uznanie - Jevgenij Bogdanov
Mimoriadne obsažná miniatúrka s kombinovanou trojfázovou zámenou dvoch variantov. Pravda, umelecký dojem výrazne znižuje príliš jednoduchá obranná činnosť čierneho.

1.pochvalná zmienka - Jozef Havran
Logické pokusy bieleho viaznu na pate. Dobrý úvodník vylúči možnosti čier-neho a preto pripravený obsah už vychádza.

2.pochvalná zmienka - Dieter Müller & Alexandr Pankratev
Strategická úloha, kde po 1... Jh6 a 1... Sd1 čierny zruší krytia poľa, čo biely využije ako uvoľnenie línií na matovanie, pričom sa recipročne zamení 2. a 3. ťah čierneho. Námet je však známy a dosť obohraný.

Zoltán Labai, medzinárodný rozhodca FIDE pre kompozičný šach, Veľký Kýr, 29. mája.2003

Prípadná námietky proti korektnosti, resp. pôvodnosti vyznamenaných skladieb môžete posielať do 31.12.2003 na adresu Juraj Brabec, 811 02 Bratislava, Svetlá ul. č. 1.

Ralf Krätschmer
447 Mat-64 č.1 3/2002
1. cena
Ivan Skoba
Josef Křivohlávek
382 Mat-64 č.22 10/2001
2. cena
10#                       9 + 15
5#                        10 + 9
1.Jxd4?? Ve1#
1.Sd6+! Kd5 2.Sxa3+ Ke5
3.Sd6+ Kd5 4.Sf8+! Ke5
5.Sxg7+ Vf6 6.Jxd4! Ve1+
7.Kb2 c3+ 8.Ka2 e3
9.Jxc6+ Sxc6 10.f4#
1.Kb1! (2.Ka2 Vxb5 3.Jc3+ Kb4
4.Jxb5+ Kxc5 5.b4#)
1... Jd6 2.Jc3+ Kxa5, Kb4
3.Ja2+, Ja2+ Ka4, Kxc5
4.b3+, b4+ Ka3, Kd4, 5.Sb4, Sc3#
1. ... ab5 2.Jc3+ Kxa5
3.Jxb5+ Ka6 4.Jd6+ Vb5 5.Sxb5#
1... Jd4 2.Jxd4 Sxd3+
(2... Vxb5 3.Ka2 Vb4, Vxb2+
4.b3+, Kxb2 Kxa5, ~ 5.Jc6, Sb3#)
3.Sxd3 Vxb5 4.Sc2+ Vb3 5.Sxb3#
Alexandr Pankratev
Efren Petite
241 Mat-64 č.15 3/2001
1. čestné uznanie
Jevgenij Bogdanov
445 Mat-64 č.1 3/2002
2. žestné uznanie
4#                        10 + 11
4#                          5 + 2
1.b8D! (2.Vc5+ Dxc5 3.Db3+
Sxb3 4.Sd3#)
1... De3 2.Db3+ Sxb3 3.Sd3+
Dxd3 4.Vc5#
1. ... Sf5 2.Sd3+ Sxd3 3.Vc5+
Dxc5 4.Db3#
1.Vh2+? Ke3 2.Ke5 d6+
3.Kf5 d5 4.Ve2# 1... Kg3!
1.Ke5? d6+ 2.Kf4 (3.Jf3) Ke1
3.Vh1+ Kf2 4.Vf1#
1... Ke1 2.Vh1+ Kf2 3.Kf4 ~
4.Vf1#
1... d5! 2.Kf4 d4
1.Sf1? (T) 1... Ke1 2.Vf3 Kd1
3.Sd3 ~ 4.Vf1#
1... Kxf1 2.Vh2 Ke1
3.Jf3+ Kd1, Kf1 4.Vd2, Jbd2#
1... Kg1!
1.Jd2! (T)
1... Ke1 2.Je4 Kd1 3.Vc3 Ke1
4.Vc1#
1... Kg1 2.Vg3+ Kf2, Kh2, Kh1
3.Je4+, Jf1+, Sb7+ Ke1, Kh1,
Kh2 4.Vg1, Sb7, Jf1#
Jozef Havran
523 Mat-64 č.4 12/2002
1. pochvalná zmienka
Dieter Müller
Alexandr Pankratev
260 Mat-64 4.16 4/2001
2. pochvalná zmienka
4#                         12 + 8
4#                           11+ 12
1.Sb1? Sc2 2.Sxc2=
1.b4? Sb3 2.Sxb3=
1.Jf6! (2.f4+ Kxf6 3.Sxd4#)
1... ef 2.Sb1! (2.b4? Sd6!) Sc2
3.Sxc2 ~ 4.f4#
1... gf 2.b4! (2.Sb1? Sh6!) Sb3
3.Sxb3 ~ 4.Vxd5#
1.h3! (2.Dxe4+ Dxe4 3.Jf3+
Kf5 4.g4#)
1... Jh6 2.gf+ Dxf4 3.Vxe4+
Dxe4 4.Sd6#
1... Sd1 2.Vxe4+ Dxe4 3.gf+
Dxf4 4.Jd7#
1... Jg5 2.gf+ Dxf4 3.Sd6+
Kf6 4.Dxf4#
1. ... fg 2.Dxg3+ Df4 3.Dg7+
Df6 4.Dxf6#