Výsledok skladateľského turnaja pomocných matov za rok 2002 Mat - 64

Súťaže časopisu MAT- 64 sa v roku 2002 zúčastnilo 15 úloh od šachových skladateľov z piatich krajín. Počet uverejnených skladieb bol nízky a aj vďaka tomu bola úroveň súťaže priemerná. Na vyznamenanie som vybral týchto 5 úloh.

Cena: Zoltán Labai & Alexander Fica
Tri echové modelové maty v dobrej konštrukcii. Oku lahodiaci pomocný mat.

1. čestné uznanie: Toma Garai
Slabé premeny a maty z batérie od skladateľa spoza oceánu.

2. čestné uznanie: Zoltán Labai
Echové modelové maty (podobne ako v cene) a vtipné vyhnutie sa braniu mimochodom.

Pochvalná zmienka: Miroslav Henrych
Výmena miest štyroch kameňov. Možno by to chcelo ešte jedno riešenie (výmena opačným smerom).!

Pochvalná zmínka: Michal Dragoun
Pešiakové batérie a maty s väzbou.

Milan Ondruš, Žilina 12.apríla.2003

Prípadná námietky proti korektnosti, resp. pôvodnosti vyznamenaných skladieb môžete posielať do 31.12.2003 na adresu Juraj Brabec, 811 02 Bratislava, Svetlá ul. č. 1.

Zoltán Labai
Alexander Fica
510 Mat-64 č.3 9/2002
Cena
Toma Garai
512 Mat-64 č.3 9/2002
1. čestné uznanie
h3#    W -> 3 solutions    4 + 4
h3#        2 solutions    3 + 12
1... Kb7 2.Kh4 Kxc7 3.h5 fxg3#
1... f3 2.Vg4 g3 3.h6 fxg4#
1... f4 2.Vg5 g4+ 3.Kh6 fxg5#
1.Jf8+ gxf8V 2.Kc4 Vxf7
3.Sc5 Vf4#
1.Vf8 gxf8J 2.Kb3 Jxe6
3.Db4 Jd4#
Zoltán Labai
451 Mat-64 č.1 3/2002
2. čestné uznanie
Miroslav Henrych
453 Mat-64 č.1 3/2002
pochvalná zmienka
h3#      B: Jf4->f1      4 + 2
h5#           W ->          3 + 5
A)
1.a5 b3 2.a4 Jd5+ 3.Ka5 b4#
B)
1.Ka5 Je3 2.Ka4 Jc2 3.a5 b3#
1... Ke2 2.Vf1 Sb1 3.Vf3 Kd1
4.Kd4 Kc2 5.Ke4 Kc3#
Michal Dragoun
450 Mat-64 č.1 3/2002
Pochvalná zmienka
h2#        2 solutions     8 + 7
1.Kf2 Sb6 2.Ve6 fxe6#
1.Kh2 Vh8 2.Ve7+ dxe7#