Výsledok skladateľského turnaja pomocných matov za rok 2001 Mat - 64

Obdržel jsem od pořadatele 32 pomocných matů uveřejněných v časopisu "Mat 64" v roce 2001. Celá dvacítka z uveřejněných skladeb mohla aspirovat na ocenění. Skladby 224, 226 a 423 jsem však posléze vyřadil, i když měly autorsky zajímavé obsahy, protože na ocenění se mi jevily příliš triviální. Skladby 261 a 385 jsou řešitelsky zajímavé - trojtažka se čtyřmi, respektive čtyřtažka se třemi nesouvisejícími řešeními a modelovými maty. Ale ve skladební soutěži dnes již není možné podobné výkony ocenit (možná bych trochu váhal u pětitahového pomocníku s více, než dvěma nesouvisejícími řešeními...). S těžkým srdcem jsem vyřadil 297, pětitažku s 2 řešeními a krásným barevným echem. Bohužel - považuji za předchůdce skladbu, jež byla použita jako vzor ve vypsání soutěže "J.Pitkänen 60 JT 2001": Jorma Pitkänen, Suomen Tehtäväniekat 2/2000, H5# - 2 řešení, Ka8, Pe2, g2 / Kf5, Dg5, Vb1, Jf1, Pf7. Zůstalo 13 skladeb, které jsem ocenil takto:

I. cena: A. Pankratěv & D. Müller, 296
Tento originální dvojnásobný černý královský ledoborec s maximální bílou ekonomií asi nebylo jednoduché zkorektnit. - klobouk dolů před autorskou dvojicí, že při tom využili opravdu minimum černých kamenů. Kompaktní, působivé dílo!

II. cena: Ladislav Packa, 207
Černá hráz pěšců e5 - e2 a černý Sa1 zabraňují nekorektnostem, všechny ostatní kameny (s výjimkou bílého krále) vytváří dvě řešení, ve kterých vedle známého motivu přerušení černého střelce a věže zaujmou aktivní oběti bílých jezdců a modelové maty. Analogie je trochu narušena tím, že tah cxd4 uvolňuje krytí matového pole, zatímco cxd3 uvolňuje matovou linii.

III. cena: Michal Dragoun, 245
Typická práce známého skladatele dvojtahových pomocníků - bohatý obsah a perfektní analogie obou řešení s antiduálovým motivem při odvazování bílého jezdce. Autor však úloze zůstal něco dlužen - Pd3 nejen, že ruší čistotu obou matů, ale funguje pouze jako zábrana proti vedlejšímu řešení (1.Dc3 Vxe1 2.Dg3 Je6#). Přitom stačilo tak málo - přemístit Pd3 na g6, Pf5 na d3 a pozici otočit o 180° - a mohla to být II.cena!

1. čestné uznání: V. Arčakov & R. Zalokockij, 384
Zpracované téma, ve kterém černá dálková figura zaujme postavení na linii, kterou v dalším průběhu uvolňuje svým odtahem bílá figura, je opticky zajímavé. Bohužel, v prvním řešení je téma zpracováno pouze jedenkrát, zatímco ve druhém dvakrát, a tato nevyváženost mi zabránila v zařazení skladby mezi ceny.

2. čestné uznání: D. Müller & A. Pankratěv, 320
Ladná souhra černého střelce a věže s bílým jezdcem, kteří vykonají vždy všechny tři tahy, perfektní analogie, antiduálový motiv v ohnisku c5 a modelové maty s dvojšachem. Skladba však působí dojmem přílišné jednoduchosti až šablonovitosti na to, aby mohla dostat vyšší ocenění.

3. čestné uznání: Alexandr Pankratěv, 369
I přes určitou "nejednotnost" černých tahů i bílé hry mne skladba zaujala tím, co řešení sjednocuje a činí obsah uceleným - trojí uvolnění matového pole pro bílého jezdce a zablokování pole v matové síti, které kryl braný bílý kámen. Domnívám se však, že na schématu je možno ještě dále pracovat a dovést ho k dokonalosti.

Zvláštní čestné uznání za miniaturu: V. Arčakov & N. Kolesnik, 371
Miluji miniatury - ty záblesky, kdy člověk najde mechanismus, který umožní vyjádřit něco krásného za použití minimálních prostředků. Tento šestikamenový aristokrat nádherně využívá špatného postavení obou králů k dosažení jednoznačného průběhu řešení.

1. - 2. pochvalná zmínka: Michal Dragoun, 403
Opět klasika - analogie, výborné využití materiálu, přerušování a odkrývání linií, ale ve formě, která už nemůže aspirovat na vyšší ocenění.

1. - 2. pochvalná zmínka: A. Pankratěv & D. Müller, 280
Klady stejné jako u předchozí skladby. Obsah je oživen šachy, ale ten dvojšach ve druhém řešení je velmi rušivý.

3. - 4. pochvalná zmínka: Alexandr Toger, 247
Vytvoření bílé nepřímé polobaterie, která přejde v přímou a posléze je využita k matu. Ani černá hra není bez za-jímavosti - v předehře je nutno se zbavit černého Pg5 a zároveň neomezit bílého krále v postupu, což stojí tři černé tahy.

3. - 4. pochvalná zmínka: Krzysztof Dražkowski, 225
Zde se vytváří pouze bílá baterie, ale obsah je obohacen o výměnu míst bílého a černého krále. Hezké.

5. pochvalná zmínka: Vladislav Buňka, 208
O ocenění skladby s proměnou bílého P v jezdce a dámu rozhodl zejména průběh druhého řešení - výběr tahů pro černého Sc8 a Jd7 tak, aby nebránily matu, se mi jevil zajímavý.

6. pochvalná zmínka: Jozef Ložek, 383
Dvě dvojice analogických řešení, ve kterých černý král opouští své pole, které poté antiduálově blokují černé fi-gury. Na polích b6 a f5 se vystřídají D, J, S a V - originální "všeproměna"! (A - 1.Kxb5 Jc5 2.Db6 a4#, 1.Kb7 Jc7 2.Jb6 bxa6#, B - 1.Ka4 Jf4 2.Sf5 d3#, 1.Kg4 Jg5 2.Vf5 h3#.) Škoda, že autor si s pozicí trochu nepohrál - maty mohly být modelové - např. Kh6, Sd6, Je6, Pa3, b5, d2, h2 - Kb6, Da6, Vc6, Vf3, Sb8, Sc8, Jb3, Jc4, Pa5, a7, b4, d4, e3, h4 - 7/14.

Miroslav Henrych, Slaný, leden 2002

Námietky proti tomuto predběžnému výsledku podávajte do 31.12 2002 na adresu Ladislav Salai jr., Kernova 6, 036 01 Martin, Slovensko.

DieterMüller
Alexandr Pankratev
296 Mat-64 č.18 6/2001
1. cena
Ladislav Packa
207 Mat-64 č.13 1/2001
2. cena
h3#        2 solutions    5 + 12
h2#        2 solutions    5 + 10
1.Kxe4 de 2.Kxe5 Jxe6
3.Kxe6 Ve7#
1.Kxd4 Jxd5 2.Kxd5 Jxd6
3.Kxd6 Vd7#
1.Sb3 Jd4 2.cxd4 Sb4#
1.Vb3 Jd3 2.cxd3 Vxc5#
Michal Dragoun
245 Mat-64 č.15 3/2001
3. cena
V.Arčakov
R.Zalokockij
384 Mat-64 č.22 10/2001
1. čestné uznanie
h2#      2 solutions      5 + 10
h3#       2 solutions      3 + 10
1.Sg3 Ve1 2.Jc3 (2.Vf6?)
2... Je6#
1.Vg5 Sh5 2.Vf6 (2.Jc3?)
2... Je2#
1.Dh1 Sxg4 2.Dd5 Kh6
3.Df7 Sg5#
1.Vc2 Sa5 2.Vf2 Sd5
3.Vf5 Sd8#
Dieter Müller
Alexandr Pankratev
320 Mat-64 č.19 7/2001
2. čestné uznnie
Alexandr Pankratev
369 Mat-64 č.21 9/2001
3. čestné uznanie
h3#        2 solutions     4 + 10
h2#        3 solutions     6 + 12
1.Sxa7 Jc3 (1... Jc5?)
2.Sd4 Jxe4 3.Sg7 Jf6#
1.Vxc2 Jb6 (1. ... Jc5?)
2.Vc8 Jxd7 3.Vg8 Jf8#
1.Sxc2 Jxe3 2.Vd3 Jxc2#
1.Jxf3 Jh2 2.Ve4 Jxf3#
1.bc6 Jxe5 2.c5 Jc6#
V.Arčakov
N.Kolesnik
371 Mat-64 č.21 9/2001
Zvláštne čestné uznnie
Michal Dragoun
403 Mat-64 č.23 11/2001
1.-2. pochvalná zmienka
h5#                         3 + 3
h2#        B : - Pc4      6 + 12
1.Kc6 Jc3 2.Kb7 Jd5 3.Ka8 Se4
4.Vb8+ Kh7 5.Da7+ Jc7#
A: 1.fxe4 Jf4 2.e3 Jg6#
B: 1.dxc5 Jb6 2.c4 Jd7#.
Dieter Müller
Alexandr Pankratev
280 Mat-64 č.17 5/2001
1.-2. pochvalná zmienka
Alexandr Toger
247 Mat-64 č.15 3/2001
3.-4. pochvalná zmienka
h2#        2 solutions      7 + 5
h6#                         4 + 5
1.Sxb4 Jg5+ 2.Kxf4+ Je4
1.Sxh6 Jd4+ 2.Kxf4+ Je2
1.g4 Se2 2.gxh3 g4
3.h2 Kg2 4.Kh7 Kf3
5.Kh6 g5+ 6.Kh5 Kf4#
Krzysztof Dražkowski
225 Mat-64 č.14 2/2001
3.-4. pochvalná zmienka
Vladislav Buňka
208 Mat-64 č.13 1/2001
5. pochvalná zmienka
h5#                         2 + 6
h4#        2 solutions      2 + 7
1.Kg5 Sg8 2.Sc6+ Ke6 3.Kf4
Ke7 4.Ke5 Kf7 5.Kd5 Kf6#
1.Kb8 h6 2.Kc7 h7
3.Kd8 h8J 4.Jc7 Jf7#
1.Jdf8 h6 2.Sd7 h7
3.Vb8 h8D 4.Sc8 Da1#
Jozef Ložek
383 Mat-64 č.22 10/2001
6. pochvalná zmienka
h2#  B:Kb6->f5 2 sol.   9 + 13
A: 1.Kxb5 Jc5 2.Db6 a4#
1.Kb7 Jc7 2.Jb6 bxa6#
B: 1.Ke4 Jf4 2.Sf5 d3#
1.Kg4 Jg5 2.Vf5 h3#