Výsledok skladateľského turnaja exoúloh za rok 2001 Mat - 64

Od usporiadateľa som dostal k posúdeniu 19 úloh. Jedna bola nekorektná (č.372), č.311 má ilegálnu pozíciu (bieli pešci brali 7x). Z ostatných skladieb som 6 vybral pre vyznamenanie.

1.cena - Karol Mlynka & Ivan Jarolín
Trojfázová cyklická zámena 3 obranných motívov po 2 obranách čierneho (téma Brabec) rozšírená o ďalšiu fázu s recipročnou zámenou motívov a (obyčajnou) zámenou matov. Pôsobivý komplex. Použité obranné motívy sú však typicky ortodoxné - umelecký dojem by bol vyšší, keby aspoň 1 z týchto motívov bol "exomotívom".

2.cena - Zoltán Labai & Jozef Taraba †
Cyklická zámena matov se špecifickou cvrčkovou motiváciou. Pri pátrání v "Cyclone" som nenašiel identický mechanizmus. Bohužial úvodník berie voľné pole d5.

1.čestné uznanie - Daniel Novomeský
Trojnásobné echo s ideálnymi matmi, dobré využitie kameňov i nestereotypná hra (v 1.ťahu se vystriedajú všetky 3 čierne kamene). Ovšem úlohu s identickými matovými obrazcami, kde sú miesto lionov len cvrčkovia (menej exo) a naviac o 1 ťah dlhšiu, som publikoval už v roku 1997 (Ke2, Jf6, Pd2 - Ke5, Cd3, Cf1, Václav Kotěšovec, 1.-2.cena Šachové umění 1997, h#5, 3.1.1...)

2.čestné uznanie - Juraj Brabec
V 3 riešeniach pripraví svojím prvým ťahom čierny strelec antibatériu pre bieleho cvrčka, ktorý potom zparalyzuje na 3 rôzných líniach šachujúce čierne cvrčky a súčasne dáva batériový mat.

1.pochvalná zmienka - Emil Klemanič
Trojfázová zámena po predĺžených obranách. Nevadí mi branie figury v úvodníku (to naopak k Circe patrí), ale lepší úvodník by bol 1.Sh1.

2.pochvalná zmienka - Daniel Novomeský
Päťťahové echo, tentokrát "len" dvojnásobné. Biely vezír si mnoho nezahrá, napriek tomu výkon hodný ocenenia.

Václav Kotěšovec, Praha, január 2002

Námietky proti tomuto predběžnému výsledku podávajte do 30.6 2002 na adresu Ladislav Salai jr., Kernova 6, 036 01 Martin, Slovensko.

Karol Mlynka
Ivan Jarolín
300 Mat-64 č.18 6/2001
1. cena
Zoltán Labai
Jozef Taraba †
322 Mat-64 č.19 7/2001
2. cena
2#                        12 + 12
2#                         12 + 6
1.... Ce3 2. fxe3#
1.Cce4 ? ( 2. Cf4# )
1.... Vf6 A 2. Dc5#
1.... Sd6 C 2. Jf3#
1.... g5 !
1.Jh4 ? ( 2.Jhf3# )
1.... Vf6 A 2. Cb4#
1.... Sd6 B 2. Jxb3#
1.... Ce3 !
1.Jf4 ? ( 2.Vxd5# )
1.... Vf6 B 2. Cb4#
1.... Sd6 C 2. Jxb3#
1.... Cg5 !
1.f4. ( 2.Sxe5# )
1.... Vf6 C 2. Cb4#
1.... Sd6 A 2. Jxb3#
OM 32 - 23 / 467
A - napadnutie hrozbového poľa
B - odviazanie
C - zaclonenie
1.... b2 2. Dxd3# A
1.... f4 2. Se5# B
1.... cxd5 2. De3# C
1.Jc3 ! tempo
1.... b2 2. De3# C
1.... f4 2. Dxd3# A
1.... cxd5 2. Se5# B
Daniel Novomeský
405 Mat-64 č.23 11/2001
1. čestné uznanie
Juraj Brabec
425 Mat-64 č.24 12/2001
2. čestné uznanie
h4#  3riešenia Lion d5,h3 3 + 3
h2#        3 riešenia      5 + 16
1. Lic3 Ke2 2. Ke4 d3+
3. Kd4 Kd2 4. Lie5 Je6#
1. Lid1 Jf5 2. Lid6 d4+
3. Kd5 Kd3 4. Lie6 Je7#
1. Kd6 d4 2. Lid7 d5
3. Lia3 Kd4 4. Lie7 Je8#
1. Sb3 Dxa5 (čD)
2. Dxe5+ (bD) Cd5#
1. Sf1 Dxd4 (čD)
2. Dxe5+ (bD) Cb1#
1. Sf7 Dxc7 (čD)
2. Dxe5+ Ch7#
Emil Klemanič
337 Mat-64 č.20 8/2001
1. pochvalná zmienka
Daniel Novomeský
426 Mat-64 č.24 12/2001
2. pochvalná zmienka
2#      Circe+Madrasi     8 + 13
h5#  2 riešenia g5-vezír   3 + 3
1.Ve6 ? Vb6 !
1.Ve7 ? c6 !
1.Ve8 ? Vb8 !
1.Sc6 ? ( 2.De3# )
1... Jc~ a 2.Ve4# A
1... Je4 b 2.Vd5# B
1... Jd5 ! C
1.Sh1? ( 2.De3# )
1... Jc~ a 2.Vd5# B
1... Jd5 c 2.Ve4# A
1... Je4 ! B
1.Kxg5(Vh8) ! ( 2.Dxf2(Pf7)# )
1... Jc~ a 2.Dh4#
1... Je4 b 2.Vxe4(Jg8)# A
1... Jd5 c 2.Vxd5(Jg8)# B
1. Cf2 Kb5 2. Cb4 Kc4
3. Cd4 Wg4 4. Ch4 Kd3
5. Chf4 Wg3#
1. Kf4 Kb6 2. Cb5 Kc5
3. Cf3 Kd4 4. Ch5 h3
5. Chf5 Wg4#