2#                           8 + 4
2#                           8 + 8
2#                         11 + 7
2#                         10 + 8
2#                        10 + 10
3#                           5 + 1
3#                           5 + 3
3#                           8 + 6
4#                           5 + 2
7#                           4 + 3
10#                        9 + 15
h2#        2 riešenia       4 + 2
h2#        2 riešenia       3 + 6
h2#        2 riešenia       8 + 7
h3#       B: Jf4->f1      4 + 2
h4#        2 riešenia       3 + 5
h5#        W ->            3 + 5
s2#       B: Kc1 -> d4     3 + 5
s4#                          8 + 6
s4#                         12 + 5
s8#                         11 + 4
2#                          9 + 15
Vežový cvrček c8, f3
Strelcový cvrček a1, f5, f8
Pao d1, d3, Vao h1
7#       B: SCg7 -> b2    2 + 3
2=                          10 + 5
Strelcový cvrček e6, g7, Pao b3