Výsledok skladateľského turnaja trojťažiek za rok 2002 Mat - 64

V tejto medzinárodnej súťaži konkurovalo päť trojťažiek.

Cena: Jevgenij Bogdanov
Klasická trojfázová zámena útoku ("Zagorujko") po ťahoch pešiakov so zámenami funkcie vo štvrtej fáze. Dobrý tempový úvodník a efektná priestorová ekonómia.

Čestné uznanie: Zoltán Labai
Kvalitná transformácia známej dvojťažkovej matrice na plnohodnotný trojťahový medzivariantový cyklus Šedeja.

Pochvalná zmienka: Jevgenij Bogdanov
Kombinované trojfázové zámeny útoku, obrán i variantov pôsobia trochu nesúrodo, ale nie sú nezaujímavé

Karol Mlynka, medzinárodný rozhodca FIDE pre kompozičný šach, Bratislava, apríl 2003

Prípadná námietky proti korektnosti, resp. pôvodnosti vyznamenaných skladieb môžete posielať do 31.12.2003 na adresu Juraj Brabec, 811 02 Bratislava, Svetlá ul. č. 1.

Jevgenij Bogdanov
482 Mat-64 č.2 6/2002
Cena
Zoltán Labai
483 Mat-64 č.2 6/2002
Čestné uznanie
3#                       9 + 3
3#                        8 +10
1... d3 2.Db2 Kf3, d2, f3
3.Df2, Dc3, Sg5#
1... f3 2.Dh6+ Kd3 3.Dd2#
1.e5? A (T)
1... Kf3 2.Da8+ B Ke3 3.De4#
1... d3! 2.e6 Kf3
1.Da8? B (2.e5)
1... d3 2.Da7+ Kf3 3.Df2#
1... f3 2.e5 A Kf4 3.De4#
1... Kf3 2.e5+ A Ke3 3.De4#
1... Kd3! 2.Da5 Ke3!
1.Sf6! (T)
1... d3 2.Sd4+ Kf3 3.Dh3#
1... f3 2.Dh2 Kd3, d3, f2
3.Dd2, Dd2,Dg3#
1... Kf3 2.Dh3+ Kf2 3.Sxd4#
1... Kf2 2.Dh3 ~ 3.Sxd4#
1... Kd3 2.Dh3+ f3 3.Dxf3#
1.V1g3! (2.Vf3+ Ke4 3.Sc6#)
1... Vb6 2.Ve8 (3.Sg5# A)
2... Je4, Jg4 3.Se5 B, Vf3# C
1... Jc3(e3) 2.Ve3 (3.Se5# C)
2. ... Je4, Jg4 3.Vf3 C, Sg5# A
(1. ... Ke4 2.Ve8+ Kd5, Kf4
3.Ve5, Sg5#)
Jevgenij Bogdanov
443 Mat-64 č.13/2002
Čestné uznanie
3#                     5 + 3
1.Dg2? (2.Dd2#)
1... Kxe3 2.Df2+ Kd3 3.Dd2#
1... Kd4 2.Dd2+ Ke5 3.Dd6#
1... c3!
1.Da5? (2.Dd2#)
1... Ke2 2.Dd2+ Kf3 3.Df2#
1... c3 2.Dxc3+ Ke2 3.Sh5#
1... Kxe3!
1.Dg3! (T)
1... Ke2 2.Df2+ Kd3 3.Dd2#
1... Kd4 2.Jc2+ Kd5 3.Dd6#
1... c3 2.De1 c2 3.Dd2#