Výsledok skladateľského turnaja trojťažiek za rok 2000 Mat-64

 

Zúčastnilo sa 17 skladieb, úroveň súťaže by som označil ako slabší priemer.

 

 

Ladislav Salai jr. & Emil Klemanič

7 Mat-64 2000

I. cena

Zoltán Labai

164 Mat-64 2000

II. cena

3#                                                          13 + 8

3#                                                          9 + 10

Sympatické spracovanie paradoxnej

azerbajdžanskej témy (ktorej sa častej-

šie dáva iné pomenovanie). Teoretici

môžu uvažovať aj o jej zaradení do

logickej školy (alebo novonemeckej)?

1.Jb3? a Jef5! A

1.Jc4? b Jg6! B

1.0-0-0! (T)

1.... Jef5 A 2.Jb3! a (2.Jc4? Jd6!)

2.... Je7 3.Jd4#

1.... Jg6 B 2.Jc4! b (2.Jb3? Jxf8!)

2.... Je7 3.Je5#

(1.... Jc8, Jg8, Dxf6, Jg~ 2.Jb3, Jb3, Vxf6+,

Dxe6+)

K cyklickému „räumungsopferu“

(1...Jh6, Vf3, Jxc4) je pripojený poloreci-

pročný (hrozba, 1...Ve1). Nedokázal by

ho niekto „docykliť“?

1.Kb5! (hr. 2.Jxf5+ gxf5 3.e3#)

1.... Jh6 2.Se5+ fxe5 3.Vd6#

1.... Jxc4 2.Jb3+ axb3 3.Sc5#

1.... Ve1 2.c3+ bxc3 3.Jc2#

1.... Vf3 2.Ve4+ fxe4 3.Je6#

(1.... Jxd6+ 2.Vxd6+ Ke5 3.Vd5#).

Vladimír Kos

6 Mat-64 2000

III. cena

Sergej Tkačenko

63 Mat-64 2000

1. čestné uznanie

3#                                                            6 + 9

3#                                                            6 + 6

Z niekoľkých trojťažiek českej školy je

táto vyslovene najlepšia tromi pekný-

mi matmi, ale aj motivačnou náplňou.

1.d3! (hr. 2.Dc5+ Jd5, Ke6 3.Dxd5, De7#)

1.... Sd6 2.d4+ Kxe4 3.Jxd6#

1.... Va5 2.Sxg6 f2 3.d4#

1.... Sa7 2.Dc7+ Kd4 3.Dg7#

Štyri modelové maty, „v tom čísle“ dve

premeny pešiaka na jazdca. Napriek

ojazdenej schéme okolo rohu šachov-

nice, vraj nemá predchodcu.

1.d7! (hr. 2.d8J ~ 3.Sf7#)

1.... Jc8 2.dxc8J ~ 3.Je7#

1.... Jxd7 2.Jxd7 ~ 3.Jdf6#

1.... Jc4 2.Je6 Kh7 3.Jf6#

Vasyľ Markovcij

82 Mat-64 2000

2. čestné uznanie

Jevgenij Bogdanov

189 Mat-64 2000

3. čestné uznanie

3#                                                        11 + 10

3#                                                            5 + 2

V písmenovej náplni niečo škrípe, ale

napriek tomu (či práve preto?) možno

hovoriť o zaujímavom nekonvenčnom

(aj paradoxovom) obsahu.

1.d6? A Jf6! a 2.Sxf6 Vg3!

1.e7? B Jf6 a 2.Jb4! C Jd7 3.d6# A

1.... Jd6! 2.e8J!? Jxe8 3.d6# A, 2.... Jf7!

1.Jb4! C (hr. 2.Vc3+ Kxc3 3.Dc2X)

1.... Jf6 a 2.e7! B (3.Dc8#) 2.... Jd7 3.d6# A

1.... Jxg7 2.d6! A (3.Dd5#) 2.... Jxf5 3.e7# B

1.... e2 2.Vxh3 Jf2 3.Dc2X.

Vladimír Pachman, aspoň sa domnie-

vam, by mal k tejto úlohe neprekona-

teľný odpor, ale ja si myslím, že treba

oceniť úsilie autora uskutočniť toľko

zápletiek takmer z ničoho. Ak som

dobre počítal, je tam napríklad jedna

trojfázová a tri dvojfázové zámeny

druhých ťahov bieleho.

1.Vb6? e5!

1.Vc6+? Kd8 b 2.Db8+ A Kd7 3.Dc8#

1.... Kb7 c 2.Dc7+ B Ka8 3.Va6#

1.... Kd7! a

1.De5? (hr. 2.Dxe7)

1.... Kb7 c 2.Dxe7+ Ka8 3.Vg8#

1.... Kd7 a 2.Db8 A e6, e5 3.Vg7# C

1.... e6 2.Vg7 C (hr. 3.Dc7# B)

2.... Kd8 3.Db8X A

1.... Kd8! b 2.De6 Kc7!

1.Dc4+? Kd7 a 2.Dc6+ D Kd8 3.Vg8# E

1.... Kd8 2.Vg8+ E Kd7 3.Dc6# D

1.... Kb8 2.Vb6+ Ka7 3.Da6#

1.... Kb7! c

1.Db4? (hr. 2.Dxe7)

1.... Kd7 2.Db8 e6, e5 3.Vg7#

1.... Kd8!

1.Da4! (hr. 2.Da7 ~ 3.Vg8#)

1.... Kb8 2.Dd7 ~ 3.Vg8#

1.... Kd8 2.Vg8+ Kc7 3.Dc6#

(1.... Kb7 2.Dd7+)

J. Gordian & G.Kozjura

117 Mat-64 2000

Pochvalná zmienka

Karol Mlynka

101 Mat-64 2000

Pochvalná zmienka

3#                                                            6 + 7

3#                                                          11 + 9

Štyri modelové maty, z toho však jeden

len s prehodením ťahov a všetko bez

ingrediencií.

1.Je7!

(1.... g2 hr. 2.Se2+ Kxh4, Kh6 3.Jf5, Jhf5#)

1.... Kh6 2.Jhf5+ Kh5 3.Se2#

1.... Kxh4 2.Se6 Kh5 3.Vxh3#

Zámena troch matov v rámci variantov.

Nie zlé, až na ten úvodník...

1.Jd1+! Ke2 2.Dg6! (T)

2.... b5, e3, f4 3.Jc3, Sf3, Dxe4#

1.... Kg3 2.Dxe6! (T)

2.... b5, e3, f4 3.Sf2, Jxf5, Dg4# 

Zdeněk Libiš

100 Mat-64 2000

Pochvalná zmienka

Jevgenij Bogdanov

81 Mat-64 2000

Pochvalná zmienka

3#                                                          7 + 10

3#                                                            2 + 2

Maty pekné, konštrukcia horšia.

1.f3! (hr. 2.Dxc7+ Kd4 3.Dxb6X)

1.... e6 2.Dd6+ Kxd6 3.Sb4#

1.... Jf2+ 2.Sxf2+ Kb4 3.Dd2#

Konštrukcia mimoriadne vzdušná, ale

obsah je bohatý, len pokiaľ ide o zápis.

1.... Jd6 2.Kc6 J~ 3.Db7#

1.... Jb6+ 2.Kc6 ~ 3.Db7#

1.Dc6+? Ka7 2.Kxc8=

1.Dxc8+? Ka7 2.Kc6=

1.Kc6! (hr. 2.Db7#)

 1.... Je7+ 2.Dxe7 Kb8 3.Db7#

 1.... Ja7+ 2.Kb6 Jc8+ 3.Dxc8#

 1.... Jd6 2.Db6! (T) J~ 3.Db7#

 

Ďakujem Alexandrovi Ficovi z Prahy za prekontrolovanie pôvodnosti zúčastnených skladieb českej školy.

 

Bedrich Formánek, medzinárodný rozhodca FIDE, Bratislava, 10.9.2001

 

Prípadné námietky proti tomuto predbežnému výsledku podávajte do 31. 3. 2002 na adresu Ladislava Salaia jr.