Výsledok skladateľského turnaja dvojťažiek za rok 2002 Mat - 64

Skromnejšia prezentácia, skromné ocenenia. Moju pozornosť predsa len zaujali nasledovné skladby:

Cena - Vasyľ Ďačuk
Vydarená mereditka s modernou mozaikou známych tém. V dvoch fázach Salazar + Le Grand (ale pseudo), Dombrovskis a zámeny matov. Alebo inak - štvorprvkový cyklus prvého ťahu, hrozby a tematických matov po iných obranách.

Čestné uznanie - Vasyľ Ďačuk
Mnohovravná diagonála h1-a8! Autor ju majstrovsky využil na uzavretý cyklus dvojitých hrozieb a tematického matu. Škoda len, že jedna z tematických obrán je iná a symetria konštrukcie je zjavná.

Pochvalná zmienka - Zoltán Labai
Dvojfázová zámena troch matov Z-23-35. Zvodník je krajší ako úvodník. Téma je reminiscenciou na minulé desaťročia dvojťahového žánru.

Ladislav Salai sr., Martin, 26. mája 2003

Prípadná námietky proti korektnosti, resp. pôvodnosti vyznamenaných skladieb môžete posielať do 31.12.2003 na adresu Juraj Brabec, 811 02 Bratislava, Svetlá ul. č. 1.

Vasyľ Ďačuk
437 Mat-64 č.1 3/2002
Cena
Vasyľ Ďačuk
439 Mat-64 č.1 3/2002
Čestné uznanie
2#                           8 + 4
2#                        11 + 7
1.Vd4 ? A (2.Jxd3# B)
1... J~ 2.Sh2# C
1... Se4 2.Vxe4# D
1... Jf4 2.exf4#
1... Sxd5!
1.Sh2! C (2.Ve4# D)
1... Jxb4 2.Vd4# A
1... Sxd5 2.Jxd3# B
1... Jxf4 2.Sxf4#
1.a8D? (2.Jc7# A, Jxb6# B)
1... Vc3 2.Dxe4# C
1... Sxc6! x
1.Dc2? (2.Jxb6# B, Dxe4# C)
1... Sxc6 x 2.Jc7# A
(1... Jc3 2.Vd6#)
1... Vd4!
1.Dg6! (2.Dxe4# C, Jc7# A)
1... Sxc6 x 2.Jxb6# B
1... Kxc6 2.a8D#
(1... Jf6 2.Vd6#)
Zoltán Labai
441 Mat-64 č.1 3/2002
Pochvalná zmienka
2#                        11 + 7
1.Jg3? (2.Jh5#)
1... Dg6 2.Jd7#
1... Je62.Vxe6#
1... Dxh6 2.Je4#
1... Kg6!
1.Je7! ( 2.Sg5#)
1... Dg6 2.Vxg6#
1... Je6 2.Jd7#
1... Dxh6 2.Jxg8#
(1... e4 2.Sb2#)
(1... Dg7 2.Dxg7#)