Výsledok skladateľského turnaja dvojťažiek za rok 2001 Mat - 64

Od usporiadateľa som dostal na posúdenie 24 súťažných skladieb, z ktorých som vypracoval tento výsledok.

1.cena - Ladislav Salai jr. & Ladislav Salai sr.
Najoriginálnejšia úloha súťaže s témou z oblasti zámeny funkcie ťahu, keď po rovnakom ťahu bieleho hrozí iný mat. Tu navyše vo výbornom recipročnom spracovaní a pridanou zámenou, čo dáva úlohe bohatý obsah. Bez dvojníka to samozrejme nejde.

2.cena - Vasyľ Ďačuk
Vo zvodnostiach polorecipročná zámena matov s Bikosovou témou. Zvodníky sa stanú v riešení matmi, čo umožní výborný úvodník. Dobré spracovanie. Podobné úlohy už boli, ale pokiaľ nepoznáme predchodcu, niet o čom diskutovať.

3.cena - Ladislav Salai sr.
Táto pokusovka ma na moje vlastné počudovanie zaujala. Pokusy sú pestré aj napriek tomu, že hrozí vždy rovnaký mat. Škodlivý motív je napriek tomu jednotný, keď biely umožní čiernemu účinný zásah líniovou figúrou.

4.cena - Alexandr Pankratev
Zámena dvoch obrán medzi zdanlivou hrou a riešením a jednej obrany medzi pokusom a riešením. Okrem toho voľná zámena a zámena matu. Trochu nesúrodé, ale motivačne zaujímavé.

5.cena - Karol Mlynka & Zoltán Labai
Aktívna Mlynkova téma, t.j. cyklická zímena obranných motívov po rovnakej hrozbe. Tu však dvojník znižuje hodnotu úlohy.

1.čestné uznanie - Ján Golha
2.čestné uznanie - Ján Golha
3.čestné uznanie - Ján Golha
Vo všetkých troch skladbách autor pracuje s cyklickou zámenou obranných motívov v troch fázach. Najprv na spôsob zámeny obrany, potom kolotočovej zámeny a nakoniec zámeny matu. Samozrejme, ide len o "pseudo pomenovania". Úlohám niet čo vytknúť, ale aj tu sa musí vývoj uberať k rovnakým hrozbám. Nič nie je nemožné !

4.čestné uznanie - Zoltán Labai & Jozef Taraba †
Zaujímavá trojfázová zámena dvoch matov, z toho raz polorecipročne. Žiaľ mechanizmus funguje len s hrubým vyvrátením zvodnosti. To nemožno úplne nevidieť

5.čestné uznanie - Valerij Kopyl & Viktor Melničenko
Táto drobnosť je parafrázou na D-paradoxy. Nie je to zlá myšlienka a môže inšpirovať k zaujímavým témam, čo dnešná ortodoxná dvojťažka skutočne potrebuje.

1.pochvalná zmienka - Vasyľ Markovcij
Ukrajinská téma, resp. "cyklický Le Grand", po obranách kráľom dnes už nemôže ašpirovať na vysoké umiestnenie, pokiaľ v úlohe nie je niečo viac. Pridaná zámena matu a obrany je podľa mňa veľmi málo.

2.pochvalná zmienka - Vasyľ Ďačuk
To isté platí o kolotočovej zámene. Tu však vyzdvihujem dobrú konštrukciu.

3.pochvalná zmienka - Alessandro Cuppini
Konglomerát hrozbových paradoxov po ťahoch kráľom. Tieto mechanizmy sú však obohrané a schematické.

4.pochvalná zmienka - Michal Dragoun
Zámena dvoch matov a recipročná zámena obranných motívov. Diferenciácia oproti základnej pozícii.

5.pochvalná zmienka - Zoltán Labai
Zámena dvoch matov, ale len obyčajná zámena obranných motívov.

Úroveň súťaže hodnotím ako priemernú, ale prvá cena ma naozaj potešila. To niekedy stačí.
Emil Klemanič, Spišská Nová Ves 1.III.2002

Námietky proti tomuto predbežnému výsledku podávajte do konca septembra 2002 na adresu Ladislav Salai jr., Kernova 6, 036 01 Martin, Slovensko.

Ladislav Salai jr.
Ladislav Salai sr.
368 Mat-64 č.21 9/2001
1. cena
Vasyľ Ďačuk
401 Mat-64 č.23 11/2001
2. cena
2#      B: Pd4 -> d5    10 + 10
2#                        11 + 11
A)
1.Dc5? A (2.De5# a)
1... e2! x
1.Dxc3! B (2.Dxe3# b)
1... e2 x 2.Dd2# Y
B)
1.Dxc3? B (2.De5# a)
1... e2! x
1.Dc5! A (2.Dxe3# b)
1... e2 x 2.Df2# Z
1.Sc2? A (2.Vd4#)
1... Sxd3 2.Sxd3#
1... Sxf4 2.Dxc6#
1... b4!
1.Vxg4? B (2.Sg3, Sxh2#)
1... Sxd3 2.Dxc6#
1... Sxf4 2. Vxf4#
1... Vd4!
1.Dxc5! (2.Df5#)
1... Kxd3 2.Sc2# A
1... Kxf4 2. Vxg4# B
Ladislav Salai sr.
255 Mat-64 č.16 4/2001
3. cena
Alexandr Pankratev
316 Mat-64 č.19 7/2001
4. cena
2#                        11 + 11
2#                          8 + 13
1.Sxd5? (2.Ve6#) 1... Vc3!
1.exd5? (2.Ve6#) 1... Dxd5!
1.gxf5? (2.Ve6#) 1... Vxg3!
1.d8J? (2.Ve6#) 1... Sc8!
1.f8J? (2.Ve6#) 1... Ve7!
1.exf5! (hr. 2.Ve6X).
1... Vcc72.Vd6#
1... Sc7 2.Db5#
1.Vfc6? (2.Jf6, Db5#)
1... Sxc4 2.Dxc4#
1... Sd6 2.Vxd6#
1... Vxc6!
1.Vc7! (2.Dd3#)
1... fe 2.Db5#
1... g1D 2.Vd6#
1... b5 2.Dc6#
1... Sb1 2.Dc4#
Karol Mlynka
Zoltán Labai
204 Mat-64 č.13 1/2001
5. cena
Ján Golha
379 Mat-64 č.22 10/2001
1. čestné uznanie
2#      B: Kb6 -> c6     12 + 9
2#                           9 + 7
A: 1.Jg3! (2.f4#)
1... Vxb4+ A 2.cxb4#
1... Vxc3 B 2.Dxc3#
1... Dxf6 C 2.Sf4#
B: 1.Sd5! (2.f4#)
1... Vxb4 C 2.cxb4#
1... Vxc3+ A 2.Dxc3#
1... Dxf6 B 2.Sf4#
A - šachovanie
B - uvoľnenie poľa braním
C - napadnutie hrozbového
poľa
OM - 23 - 33 A
1.Vg7? (2.Vg4#)
1... Jf2 A 2.Jxg3#
1... Vxf6 B 2.Jxf6#
1... Vg8!
1.Ve7? (2.Vxe6#)
1... Vxf6 A 2.Jxf6#
1... Vxc5 B 2.Jxc5#
1... Ve8!
1.Vd7! (2.Sc2#)
1... Vxc5 A 2.Jxc5#
1... Jf2 B 2.Jxg3#
A - napadnutie hrozbového
poľa
B - napadnutie hrozbovej línie
OM - 32 - 32
Ján Golha
400 Mat-64 č.23 11/2001
2. čestné uznanie
Ján Golha
419 Mat-64 č.24 12/2001
3. čestné uznanie
2#                         9 + 12
2#                          7 + 13
1.Vg7? (2.Vg4#)
1... Jg5 A 2.Vh4#
1... f5 B 2.Se5#
1... Vg8!
1.Va5? (2.Vf5#)
1... f5 C 2.Se5#
1.... c5 A 2. Se3#
1. ... Dc5!
1.Va3! (2.Vf3#)
1... c5 C 2.Se3#
1... Jg5 B 2.Vh4#
A - zaclonenie
B - napadnutie hrozbového
poľa
C - odclonenie
OM - 32 - 33
1.Da8? (2.Vd8#)
1... f5 A 2.Je5#
1... Jd6 B 2.Jc5#
1... Jc7!
1.Dh3? (2.Sxe6#)
1... f5 C 2.Je5#
1... Jd6 A 2.Jc5#
1. ... Jc7!
1.Dxb4! (2.Dxe7#)
1... f5 B 2.Je5#
1... Jd6 C 2.Jc5#
A - odviazanie
B - odclonenie
C - zaclonenie
OM - 32 - 23
Zoltán Labai
Jozef Taraba †
277 Mat-64 č.17 5/2001
4. čestné uznanie
Valerij Kopyl
Viktor Melničenko
332 Mat-64 č.20 8/2001
5. čestné uznanie
2#                           8 + 6
2#                           8 + 9
1.Dg1? tempo
1... f5 2.Dg5#
1... b2 2.Dg3#
1... Sg2!
1.Jg4? tempo
1... f5 2.Dg3#
1... b2 2.Dxf3#
1... Kxg4!
1.h3! tempo
1... f5 2.Jg2#
1... b2 2.Dh2#
1.Dd6? (2.Sxf6# A)
1... Sh2!
1.Sd6? (2.Dxg1# B)
1... Sg2!
1.Vb5! (2.Sc5#)
1... Jc~ 2.Sxf6# A
1... Je5! 2.Dxg1# B
Vasyľ Markovcij
254 Mat-64 č.16 4/2001
1. pochvalná zmienka
Vasyľ Ďačuk
378 Mat-64 č.22 10/2001
2. pochvalná zmienka
2#                         11 + 6
2#                           8 + 8
1... e5 x 2.Dxd5# X
1.c6? (2.Db6# A)
1... Kc5 a 2.Jb3# B
(1... Sb4 2.Dxb4#)
1... Sa5!
1.Da6? (2.Jb3# B)
1... Kxc5 a 2.Sd6# C
1... Sb5! , Sa4!
1.Jxd5! (2.Sd6# C)
1... Kxc5 a 2.Db6# A
1... e5 x 2.Se3#
1... exd5 y 2.Dxd5# X
1... Sd2 2.Vc4#
1... dxe6 2.Sd6#
1.Vd6? (2.Dd5#)
1... Se4 2.Df4#
1... Ve4 2.Dh5#
(1. ... Vd4 2.ed4#)
1... dxe6!
1.Vc2? (2.Dd5#)
1... Ve4 2.Dxe4#
1... dxe6 2.Dh5#
1... Vd4!
1.Vc4! (2.Dd5#)
1... dxe6 2.Df4#
1... Se4 2.Dxe4#
Alessandro Cuppini
222 Mat-64 č.14 2/2001
3. pochvalná zmienka
Michal Dragoun
380 Mat-64 č.22 10/2001
4. pochvalná zmienka
2#                           8 + 5
2#                           9 + 9
1.Sd1? (2.Dd5# A)
1... Kd2 b 2.De2# D
1... Kc4 d 2.De4# C
1... Kd4! a
1.Sd5? (2.Dd1# B)
1... Kd4 a 2.De4# C
1... Kc2 c 2.De2# D
1... Kd2! b
1.Sc2+?
1... Kd4 a 2.De4# C
1... Kd2 b 2.Dd1# D
1... Kxc2! c
1.Sc4+?
1... Kd4 a 2.Dd5# A
1... Kd2 b 2.De2# D
1... Kxc4!
1.Se6? tempo
1... Kd4 a 2.Dd5# A
1... Kc2 c 2.De2# D
1... Kd2!
1.Dg2? tempo
1... Kd4 a 2.Dd5# A
1... e2!
1.Kb1! tempo
1... Kd4 a 2.Dd5# A
1... Kd2 b 2.Dd1# B
1... cxb3 2.Sxb3, Vd3#
1... e4 2.fxe4, Df5#
(1... f5 2.Vxe5#)
1.Sb4? (2.Jc7#)
1... cxb3 A 2.Vd3#
1... e4 B 2.Df5#
1... Jc5!
1.Vxf6! (2.Jc7#)
1... cxb3 B 2.Sxb3#
1... e4 A 2. fxe4#
Zoltán Labai
294 Mat-64 č.18 6/2001
5. pochvalná zmienka
2#                        11 + 13
1.Dc1? ( 2.Jd5#)
1... Sxb3 A 2.Jd3#
1... Sc3 B 2.Dxc3#
(1... Vxc5 2.Dxc5#)
1... Vxd7!
1.Sf8! (2.Jd5#)
1... Sxb3 C2.Dxb3#
1... Sc3 D 2.Jd3#
(1... Vxd7 2.Jxd7#)